Gastenboek maken

Aan het gratis Friendbook gastenboek zitten een aantal voorwaarden. Over het algemeen zal het naleven van deze voorwaarden de meesten niet veel moeite kosten. Overtreding van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat het gastenboek gedeactiveerd wordt. In het geval van discriminatie zal het gastenboek definitief verwijderd worden.

1. Friendbook behoudt zich het recht om gastenboeken te weigeren en/of aan te passen met of zonder opgaaf van reden.

2. De gastenboek beheerder dient er zelf zorg voor te dragen dat zijn gastenboek geen inbreuk maakt op de integriteit van de mens, en dient deze tevens netjes te houden.

3. Friendbook.nl behoudt het recht voor om banners/reclame in de gastenboeken te plaatsen om zo de service aan te kunnen blijven bieden.

4. De informatie, afbeeldingen, en logo's verband houdend met Friendbook.nl zijn eigendom van Friendbook en mogen niet gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Friendbook.nl.

5. Friendbook is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

6. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, deze worden na ontdekking zo snel mogelijk gecorrigeerd.

7. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

8. Alhoewel Friendbook.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

9. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van Friendbook.nl niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

10. Alle door u aan Friendbook.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Friendbook.nl aan derden worden bekendgemaakt tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Friendbook.nl.

Feedback Form
Geef feedback